Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-1 8/6/2018 Извършване на геодезически услуги за нуждите на "Национална компания индустриални зони" ЕАД Opened 9079308
ИК-0738 12/14/2017 „Авариен ремонт на подхода за ,,Икономическа зона София – Божурище“ Completed -
НКИЗ-0358 12/13/2017 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на НКИЗ ЕАД“ за 2018 г. Completed 01954-2017-0010
ИК-0620 11/1/2017 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на площадков водопровод във ВР 1044 – Божурище“ Completed 9069897
ик-0546 10/5/2017 Присъединяване към електрическата мрежа на ЧРБ на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, находящ се в УПИ -000273, коо, бизнес зона и озеленяване, кв. 12а, м. „Спорното“, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“ Assigned 01954-2017-0009